LogiSystems Oy
EtusivuPerustietoaPalveluTestaa palveluaTilaa palvelu

Perustietoa

Öljystä jalostetut polttoaineet ovat vielä nykyään ainoa varteenotettava vaihtoehto kuljetusalalle. Tavaraliikenteen kokonaiskustannuksista polttoainekustannusten osuus vaihtelee ajoneuvotyypistä sekä kuljetusten suoritteista riippuen 10-40 %:n välillä. Polttoaineen hintamuutokset saattavat olla nopeita ja siksi kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset saattavat muuttua yllättäen kesken sopimuskauden. Kuljetusliikeen vaikutusmahdollisuudet hintaan ovat lähes olemattomat, sillä jakeluyhtiöt siirtävät muutokset hintoihin enintään muutaman päivän viiveellä.

Polttoaineiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla useiden monimutkaisten tekijöiden summana

Seuraavassa lainaus Öljyalan Keskusliiton www-sivulta:

" Raakaöljyn hintaan vaikuttaa ennen kaikkea öljyn kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kysyntään vaikuttavat mm. talouskasvu ja siihen liittyvät ennusteet, vuodenaikojen vaihtelu ja säätila. Tarjontaan vaikuttaa mm. käytössä oleva tuotanto-, jalostus- ja kuljetuskapasiteetti. Niihin puolestaan heijastuvat esim. maailmanpoliittisen tilanteen muutokset ja mahdolliset luonnonmullistukset tai muut ongelmat tuotantomaissa. Pitkällä aikavälillä on merkitystä sillä, millaisia investointeja öljyteollisuuteen on tehty ja tehdään. Öljyn varastotilanteen kehittymistä seurataan öljymarkkinoilla tiivisti, koska varastojen taso kuvaa kysynnän ja tarjonnan välistä tilannetta. "

Edellä esitetystä syystä kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi käytetään polttoainelisää. Yhteisesti sovittu menettely varmistaa, että kiinteään sopimushintaan perustuvat kuljetukset kattavat kuljetusyrityksistä riippumattomat, yllättävätkin kustannusten nousut, joiden vaikutus voi parissa kuukaudessa olla suurempi kuin yrityksen käyttökate.


Normaali käytäntö on, että polttoainelisä koskee vain uutta laskutusta ja siksi kannattaa valita lyhyt tarkasteluväli. Se toimii tasapuolisemmin ja ehtii vaikuttaa (molempiin suuntiin) myös sesonkiluonteisissa kuljetuksissa.


Öljy- ja biopolttoaineala ry julkaisee kuukausittain polttoaineiden keskihinnan verkkosivuillaan. Keskihintojen seurantaa on toteutettu jo yli 10 vuotta ja sen tarkoituksena on kuvata tapahtunutta muutosta - seuranta ei kuvaa yksittäisen aseman tai alueen absoluuttista hintaa. Tähän vertailutietoon perustuva seuranta ei siis suoraan ota kantaa yksittäisen kuljetusliikkeen varsinaiseen ostohintaan, vaan osoittaa nimenomaan hinnan muutosta ja on siten käyttökelpoinen kenen tahansa käyttöön.


Vaikka tässä esittelyssä esitellään enimmäkseen polttoainelisän merkitystä ja käyttöä logistiikkayritysten ja kuljetusalan näkökulmasta, ovat samat ongelmat läsnä ja arkipäivää myös monilla muilla toimialoilla kuten koneurakoinnissa tai maataloudessa. Palvelu on käytettävissänne.


Tutustumaan ja testaamaan palvelua pääset tästä.Ystävällisin Terveisin,

LogiSystems Oy:n tekijätiimi