Miksi polttoainelisä?

Taustaa öljytuotteiden hinnoitteluun

Öljystä jalostetut polttoaineet ovat vielä nykyään yleisin käytössä oleva energiavaihtoehto kuljetusalalle. 2020-luvulla akkuteknologian kehittyessä sähköautojen käyttö tulee voimakkaasti lisääntymään myös raskaiden ajoneuvojen osalta, mutta vielä toistaiseksi polttomottori pysyy yleisimpänä voiman lähteenä - etenkin keskiraskaassa ja raskaassa tavarankuljetuksessa.

Tavaraliikenteen kokonaiskustannuksista polttoainekustannusten osuus vaihtelee ajoneuvotyypistä sekä kuljetusten suoritteista riippuen 10-40 %:n välillä. Polttoaineen hintamuutokset saattavat olla nopeita ja siksi kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset saattavat muuttua yllättäen kesken sopimuskauden. Kuljetusliikeen vaikutusmahdollisuudet hintaan ovat lähes olemattomat, sillä jakeluyhtiöt siirtävät muutokset hintoihin enintään muutaman päivän viiveellä.

Polttoaineiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla useiden monimutkaisten tekijöiden summana

Raakaöljyn hintaan vaikuttaa ennen kaikkea öljyn kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Kysyntään vaikuttavat mm. talouskasvu ja siihen liittyvät ennusteet, vuodenaikojen vaihtelu ja säätila. Tarjontaan vaikuttaa mm. käytössä oleva tuotanto-, jalostus- ja kuljetuskapasiteetti. Niihin puolestaan heijastuvat esim. maailmanpoliittisen tilanteen muutokset ja mahdolliset luonnonmullistukset tai muut ongelmat tuotantomaissa. Pitkällä aikavälillä on merkitystä sillä, millaisia investointeja öljyteollisuuteen on tehty ja tehdään. Öljymarkkinoilla seurataan tiivisti varastotilanteen kehittymistä, koska varastojen taso kuvaa kysynnän ja tarjonnan välistä tilannetta.

Polttoainelisä osana palvelujen hinnoittelua

Edellä esitetystä syystä sekä kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi että asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi käytetään polttoainelisää. Yhteisesti sovittu menettely varmistaa, että kiinteään sopimushintaan perustuvat kuljetukset kattavat kuljetusyrityksistä riippumattomat, yllättävätkin kustannusten nousut, joiden vaikutus voi parissa kuukaudessa olla suurempi kuin yrityksen käyttökate.

Normaali käytäntö on, että polttoainelisä otetaan käyttöön sopimusta solmittaessa. Kun se koskee vain uutta laskutusta, niin silloin kannattaa valita lyhyt tarkasteluväli. Näin se toimii tasapuolisemmin ja ehtii vaikuttaa (molempiin suuntiin) myös sesonkiluonteisissa kuljetuksissa.

Mihin lisä perustuu?

1. Polttonesteiden hinta

Tilastokeskus julkaisee kuukausittain polttoaineiden keskihinnan verkkosivuillaan. Keskihintojen seurantaa on toteutettu jo yli 10 vuotta ja sen tarkoituksena on kuvata tapahtunutta muutosta - seuranta ei kuvaa yksittäisen aseman tai alueen absoluuttista hintaa. Tähän vertailutietoon perustuva seuranta ei siis suoraan ota kantaa yksittäisen kuljetusliikkeen varsinaiseen ostohintaan, vaan osoittaa nimenomaan hinnan muutosta ja on siten käyttökelpoinen kenen tahansa käyttöön.

2. Polttoainekustannusten osuus kokonaiskustannuksista

Eri ajoneuvotyypeillä on luonnollisesti erilaiset polttoaineen kulutukset. Nykyaikaisella pakettiautolla voidaan maantieajossa kevyellä kuormalla päästä polttoaineen kulutuksessa parhaimmillaan lähes henkilöautojen tasolle. Raskailla ajoneuvoilla - jopa 100 tonnin kokonaispainolla ajettaessa - polttoaineen osuus on sen sijaan merkittävästi suurempi. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat auton koosta riippumatta myös pysähdysten määrä, ajo-olosuhteet (metsätiet, ruuhkaiset kaupunkikeskukset, mäkinen maasto jne.), kuljettajan ajotapa, ajoneuvon korirakenteen virtaviivaisuus sekä monia muita pienempiä tekijöitä.

Jotta tätä kustannusmuuttujaa voidaan yleensäkään arvioida, Tilastokeskus julkaisee myös tilastoa kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä, joka mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksi kuvaa pakettiautojen, kuorma-autojen ja perävaunuyhdistelmien keskimääräistä kustannuskehitystä.

Tämän kustannusindeksin avulla voidaan määritellä kullekin käytössä olevalle kolmelle ajoneuvoluokalle polttoainekustannusten osuus niiden kokonaiskustannuksista.

Lopuksi

Vaikka tässä esittelyssä esitellään enimmäkseen polttoainelisän merkitystä ja käyttöä logistiikkayritysten ja kuljetusalan näkökulmasta, ovat samat ongelmat läsnä ja arkipäivää myös monilla muilla toimialoilla kuten koneurakoinnissa tai maataloudessa. Palvelu on käytettävissänne.

Tutustumaan ja testaamaan palvelua pääset tästä.


Ystävällisin Terveisin,
LogiSystems Oy:n tekijätiimi